Yaşayan Diller ve Lehçeler

Milli Eğitim Bakanlığı, HDP’li 18 ismin 'Roman dilleri' sorusunu yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Romanların dillerinin ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ olarak seçmeli derse eklenmesini isteyen 18 HDP’li milletvekilin sorusunu yanıtladı.

17 ilde ana dil çalışması: Katılımcıların yüzde 99’u ana dilde eğitim istedi

Araştırmaya göre 'Türkiye’de ana dilde eğitim önündeki en önemli engelin ne olduğu' sorusuna, katılımcıların yüzde 31,9’u 'İdari ve Politik Açıdan Ayrımcılık ve Dışlayıcılık' yanıtını verdi.