Uluslararası Af Örgütü'nün 'Türkiye, Sözleri Eyleme Geçir' raporu yayınlandı

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'de kadın hakları alanındaki yasaları, verilen vaatleri ve uygulamadaki eksiklikleri incelediği 'Türkiye, Sözleri Eyleme Geçir' başlıklı raporu yayınlandı.

23.12.2021 10:42    Güncelleme: 23.12.2021 17:46

Uluslararası Af Örgütü “Türkiye, Sözleri Eyleme Geçir” başlıklı bir rapor yayımlayarak Türkiye’de kadın haklarını inceledi. Raporda, Türkiye’deki mevzuat ve BM sözleşme organları, Avrupa Konseyi ve ilgili diğer uluslararası kuruluşların tavsiyeleri üzerinde yapılan incelemeye ve Türkiye’deki kadın hakları örgütleriyle yapılan istişarelere dayanarak, Türkiye’nin kadın haklarını korumak konusunda süregelen yükümlülüklerine ilişkin genel bir değerlendirme sunuyor. Ayrıca rapor, devletin Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmekte ve bu türde şiddeti ortadan kaldırmakta sergilediği temel yetersizlikleri ele almakta ve Türkiye’nin, kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve bu türde şiddete son vermek konusundaki sözleri ve eylemleri arasındaki uçurumu kapatmak için acilen alması gereken tedbirleri sıralamak.

‘YETKİLİLERE GÖREVLERİNİ HATIRLATMAK’

 Raporda şu tespite yer verildi:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Mart 2021’de paylaştığı, “Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacınız olan her an, yanınızdayız” tweetiyle başlayan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısındaki, “Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz” sözlerine değiniyor ve vaatlerden bu yana neler yapıldığını ve yapılmadığını ele alıyor.

Uluslararası Af Örgütü, raporun amacının Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin mevcut durumunu incelemek ve devletin, kadınların şiddete maruz kalmama hakkına saygı gösterme, bu hakkı koruma ve gereğini yerine getirme yükümlülüklerinin bir özetini sunmak olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Koordinatörü Göksu Özahıshalı, “Kadına yönelik şiddet büyük bir insan hakları ihlalidir. Bu rapor ile amacımız Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından Türkiye’deki mevzuat, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler, BM organları, Avrupa Konseyi ve ilgili diğer uluslararası kuruluşların tavsiyeleri üzerinde yapılan incelemeler ve Türkiye’deki çeşitli kadın hakları örgütleriyle yapılan istişarelerle, Türkiye’nin kadın haklarını korumak konusunda devam eden yükümlülüklerinin genel bir değerlendirmesini yapmak, yetkililere üzerlerine düşen görevleri hatırlatmaktır” dedi.

ADALETE ERİŞİM HAKKI

Cinsel şiddetle mücadele merkezleri, çocuk yaşta evlilikler, koruma kararları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi başlıkların da incelendiği raporun tavsiye listesinde örgüt şu çağrılarda bulundu:

Kadınların korunma ve temel hizmetlere erişim hakkını güvence altına alın, kadınların adalete ve onarıma erişim hakkını güvence altına alın, kadınların ve kız çocukların zorla evlendirmeye maruz bırakılmadan yaşama hakkını koruyun, kadınların ve kız çocukların sağlık hakkını güvence altına alın, kadınların ve kadın hakları gruplarının barışçıl toplanma hakkını güvence altına alın.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizliklerin verilerine yer verilen raporda, şiddetin ve cezasızlığın önlenmesine yönelik Türkiye’de bağlayıcı ulusal, bölgesel ve uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarına işaret ediliyor. Raporun dördüncü bölümünde bu yasal çerçeveler ışığında, vaatler ile gerçekte olanlar arasında süregelen boşluklar mercek altına alınıyor.

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin, sonuncusu Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıktığı gün duyurulan dört ayrı ulusal eylem planı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nda 2021-2025 yılları arasında yapılacakları ilan etti.

Eylem planı ve atılan adımları inceleyen Af Örgütü, raporda dördüncü bölüme şu tespitle başlıyor:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir siyasi iradenin olmaması, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. Hükümet defalarca kadınları toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten korumak için sözlü vaatlerde bulundu, ancak sonrasında, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek gibi, bu vaatlerle ters düşen adımlar attı. Yine de Türkiye yetkilileri, kadınlara ve kız çocuklara yönelik sorumluluklar üstlendi ve bu sorumlulukları yerine getirmek için yasalar çıkardı. 4. bölüm, bu sorumluluklarla gerçekte olanlar arasındaki boşlukları incelemektedir.

Raporun tamamına link üzerinden ulaşabilirsiniz.

af örgütü rapor Kadın hakları Eylem planı Mevzuat Çocuk yaşta evliilik İstanbul sözleşmesi toplumsal cinsiyet Eşitsizlik Pandemi Ev içi şiddet adalete erişim Kadına karşı şiddet türkiye İçişleri bakanlığı Adalet bakanlığı

BAĞLANTILI HABERLER