Tüketici Konfederasyonu elektrik zamlarını Danıştay'a taşıdı

Konfederasyon, kararda “mesken alçak gerilim tek zamanlı” dediğini ancak 3 zamanlı okumaların, anayasanın eşitlik ilkesi ihlali olduğunu belirtti.

08.01.2022 18:21    Güncelleme: 09.01.2022 05:44

Tüketici Konfederasyonu, , Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yeni yıl itibariyle elektiriğe yaptığı yüzde 50 ile 12 aralığındaki zamların iptali için Danıştaya başvurduğunu duyurdu. Konfederasyon yaptığı yazılı açıklamayda, “Tüketici Konfederasyonu tarafından Danıştay'a EPDK hakkında; kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3’de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır” ifadeleri kullandı.

Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada " Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı zammının" yapıldığına dikkat çekildi. Sosyal devlet anlayışından vazgeçildiğinin altı çizilen açıklamada, en temel tüketici hakkı olan ‘enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması’ hususunun göz önüne alınmadığı kaydedildi.

Zamların iptali için yargıya başvurulmasının diğer nedenleri olarak Konfederasyon tarafından şunlar sıralandı:

- Hanedeki kişilerin gelir durumu, meskenin gayrimenkul rayiç değeri gibi unsurlar dikkate alınmaması,

- Günlük 5 Kw'lık ayrım çok düşük olup temel ihtiyaç kalemlerinin harcandığı elektriğin çok altında olması,

- Yaşamı 24 saat boyunca elektrikli makineye bağlı olanlar da bu tarifede dikkate alınmaması,

- Kararda “mesken alçak gerilim tek zamanlı” dediğine göre 3 zamanlı okumalarda, anayasanın eşitlik ilkesi ihlali söz konusu olması, dar gelirlilerin ikamet ettiği meskenlerdeki kişi sayısı, meskenin rayiç bedeli, hanenin gelir durumu gibi kriterler dikkate alınmaması,

- Düzenlemenin bu haliyle düşük gelir gruplarına fayda sağlamaktan uzak olması gibi nedenlerle EPDK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargı yoluna başvurulmuştur.

Tüketici Konfederasyonu EPDK Elektrik zammı Zam Danıştay

BAĞLANTILI HABERLER