TTB aile hekimleriyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı: Veriler uyumlu değil

Hekimler, Nisan'dan bu yana takip ettikleri vaka sayısının arttığını söyledi.

20.09.2020 15:44    Güncelleme: 20.09.2020 17:01

ARTI GERÇEK - Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Aile Hekimleri ile yaptığı ankette, sahadaki veriler ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler arasında farklılık olduğu kaydedildi. 

TTB'nin 7-14 Eylül arasındaki "Aile Hekimliğinde Pandemi Süreci" anket sonuçları yayınlandı. Ankete katılan 913 hekimin verdiği yanıtlara göre aile hekimlerinin yüzde 50'si telefonla filyasyon çalışmasında izlemlerini takip etti.

                                              Hekimlerin yüzde 52,57'si izlemlerini takip ettiğini bildirdi

Ankete yanıt veren hekimlerin izledikleri vaka ve temaslı sayılarının İstanbul dışında artmış olduğu, genel olarak salgının hız kazandığı ağırlıklı görüş olarak bildirildi.

Aile hekimlerinin izlenen vaka ve temaslı sayılarındaki artışın, Sağlık Bakanlığının açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğu kaydedildi.

        Hekimlerin yüzde 65'i "İzlem listenizde hasta sayınız Nisan 2020’ye göre arttı mı?" sorusuna "Arttı" yanıtını verdi

Ankette, "Türkiye’de Aile Hekimlerinin Kaç PCR+ COVID-19 Hastası Var?" sorusu yöneltildi. 897 hekimin verdiği yanıta göre aile hekimlerinin izlem listelerinde toplam 7 bin 622 Coronavirus hastası olduğu kaydedilirken bu sayının katılımcı başına ortalama 8,49 Coronavirus hastasına denk düştüğü görüldü.

Katılımcıların yüzde 41,2'si Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) Coronavirus geçiren sağlık çalışanı olduğunu kaydetti. Anket değerlendirmesinde bu sonuca ilişkin, "Aile sağlığı merkezlerinde enfeksiyon kontrol eğitimleri, koruyucu ekipman ve mesafe kurallarına uyumda önemli bir sorun olduğuna işaret etmektedir" notu düşüldü.

VERİLER UYUMLU DEĞİL

Anket sonuçlarına ilişkin TTB tarafından yapılan değerlendirmede şunlar kaydedildi:

* Aile hekimlerinin izlenen vaka ve temaslı sayılarındaki artışın, Sağlık Bakanlığının açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

* Aile hekimlerinin büyük bir çoğunluğunun izlemlerini yaptıkları anlaşılmaktadır.

* Sağlık Bakanlığı tarafından Ağustos ayı itibariyle Aile hekimlerine pandemi nedeniyle ek ödeme yapılmasının salgınla mücadeleye katkısı olmayacağını bildiren aile hekimi sayısının yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

* Aile Sağlığı Merkezlerinde en az bir sağlık çalışanının COVİD-19 olduğunu bildirenlerin oranının %40 olması sağlık çalışanlarının oldukça yüksek risk koşullarında çalıştıkları anlaşılmaktadır.

'SÜREÇ TTB'NİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ALINARAK SÜRDÜRÜLMELİ'

Anket sonuçlarına göre yapılan çözüm önerileri ve taleplerde ise şu maddeler sıralandı:

"* Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin, toplumun her kesimine yeterli düzeyde ulaştırılmasının ne kadar önemli olduğu salgın döneminde daha fazla anlaşılacağını umuyoruz.

* Salgına karşı mücadelenin toplumun her kesimini bu mücadeleye katarak Türk Tabipleri Birliği’nin ve diğer sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu dernek ve sendikaların katkılarını alarak sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

* Sağlık çalışanlarının salgına karşı yeterince korunması için gerekli önlemlerin alınması (kişisel koruyucu donanım sağlanması, yüksek hasta sayılarından kaçınılması, uzun saatler çalışma düzenine son verilmesi vs), COVİD-19 hastalığının meslek hastalığı olarak değerlendirilmesini istiyor, toplumun sağlık ve yaşam hakkı ile sağlık çalışanlarının temel hakları için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha bildiriyoruz."

Anketin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


BAĞLANTILI HABERLER