Şirketlere kurumlar vergisi istisnası getiren kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Dövizlerini Türk Lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren iki maddelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

17.01.2022 22:41    Güncelleme: 17.01.2022 22:41

AKP'nin, Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik yaparak, şirket hesaplarına kur farkı desteği ve varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi muafiyeti tanımak için hazırladığı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu akşam kabul edildi.

Teklif ile vergi mükelleflerin yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması öngörüldü. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda; 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi de sağlanacak.

Ayrıca teklif ile, bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi de öngörüldü.

Buna göre, kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı istisna edilecek.

Ayrıca teklifte, yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergilendirilmeyeceği öngörüldü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge ile bu düzenlemeden bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin de yararlanması sağlandı. Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ceza ve gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecek.

Önergenin gerekçesi şöyle:

“Yapılan değişiklik ile Kanun Teklifinin 2.maddesinde yer alan istisna hükümlerinden kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin de yararlanması sağlanmaktadır.” (ANKA)

TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu vergi istisnası

BAĞLANTILI HABERLER