Özel sektörün kredi borcu uzun vadede azaldı, kısa vadede arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu aralıkta 163,5 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli borç ise yıllık bazda 1,1 milyar dolar artarak 9,8 milyar dolara yükseldi.

17.02.2021 10:16    Güncelleme: 17.02.2021 10:22

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2020 yılının aralık ayında 163,5 milyar dolar, kısa vadeli borç ise 9,8 milyar dolarak açıklandı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16,5 milyar dolar azalarak 163,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,1 milyar dolar artarak 9,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 611 milyon dolar azalışla 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,3 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 33 milyon dolar azalarak 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar dolar artışla 6,7 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 293 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 14,3 milyar dolar azalarak 109,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,1 milyar dolar artarak 9,6 milyardolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,0'ının dolar, yüzde 33,9’unun euro, yüzde 2,3’ünün Türk Lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,2’sinin dolar, yüzde 33,1’inin euro, yüzde 23,9’unun Türk Lirası ve yüzde 1,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibarıyla, 163,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 56,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 15,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir."

özel sektör kredi borcu uzun vade kısa vade 163,5 milyar dolar 9,8 milyar dolar

BAĞLANTILI HABERLER