Mülkiye’de bir hukuksuz işten çıkarma daha

Eğitim-Sen, Doç. Dr. Meltem Kayıran'ın işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yayınladı.

12.04.2021 12:57    Güncelleme: 12.04.2021 12:57

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Meltem Kayıran, sözleşmesi yenilenmeyerek işten atıldı. Doçent olduğu halde alt kadro kriterlerine göre kendisinden dosya istenen Kayıran, talebin hukuksuz olması nedeniyle dosyayı vermemişti. Geçtiğimiz dönem Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi başkanlığı ve Mülkiyeliler Birliği tarafından çıkarılan Mülkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini de yapan Maliye Bölümü öğretim Üyesi Kayıran 2017 yılında doçentlik unvanını almış ancak ataması yapılmamıştı.

Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi, Doçent Doktor Kayıran’a yönelik hukuksuzluğa ilişkin bir açıklama yaptı.

“Doç. Dr. Meltem Kayıran’ı Hedef Alan Hukuksuzluğa Karşı Mücadele Edeceğiz!” başlıklı açıklamada, “farklı kuşaklardan çok sayıda öğrencinin eğitiminde büyük emekleri olan Meltem Kayıran’ı okulundan ve öğrencilerinden koparan bu kararın altında imzası bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu, Dekanlığını ve Üniversite Rektörlüğünü kınıyoruz” dendi.

“Bu keyfi kararın herhangi hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dahası, 30 yılını bilime adamış bir akademisyenin 300’ü aşkın öğrencisi ve tez danışmanlıkları varken eğitim öğretim dönemi ortasında üniversiteden koparılmasında da herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Pandemi döneminde özel sektörde bile işten çıkarmalar yasaklanmışken bir kamu kurumunda böyle bir uygulamaya gidilmesi kabul edilemez” ifadelerine yer verilen açıklamada, bölümlerin ihtiyaç duyduğu kadroları vermeme, öğretim üyelerinin unvanlarına uygun atama yapmama ve keyfi atama-yükseltme kriterleri belirleme gibi yöntemlerin, üniversiteleri ve akademisyenleri baskı altında tutmanın bir aracı olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın, 30 yıldır emek verdiği fakültesiyle ilişiğinin -haksız ve hukuksuz biçimde- kesildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz dönem Şubemizin Yürütme Kurulu Başkanlığını üstlenen, sendikamızın Yükseköğretim Bürosu’na uzun yıllar katkı veren ve hepsinden de önemlisi farklı kuşaklardan çok sayıda öğrencinin eğitiminde büyük emekleri olan Meltem Kayıran’ı okulundan ve öğrencilerinden koparan bu kararın altında imzası bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu, Dekanlığını ve Üniversite Rektörlüğünü kınıyoruz.

Doç. Dr. Meltem Kayıran 2017 yılında Doçentlik unvan ve yetkisi almasına rağmen, aradan geçen 4 yılda hak ettiği kadroya ataması yapılmayarak “Dr. Öğretim Üyesi” kadrosunda çalıştırılmaya devam edilmiştir. Hak ettiği kadro verilmediği gibi bir alt kadronun kriterleri uyarınca kendisinden ısrarla dosya istenmiş, bu dosyanın istenmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek teslim etmediği için üniversiteyle ilişiği kesilmiştir.

Bu keyfi kararın herhangi hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dahası, 30 yılını bilime adamış bir akademisyenin 300’ü aşkın öğrencisi ve tez danışmanlıkları varken eğitim öğretim dönemi ortasında üniversiteden koparılmasında da herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Pandemi döneminde özel sektörde bile işten çıkarmalar yasaklanmışken bir kamu kurumunda böyle bir uygulamaya gidilmesi kabul edilemez.

Bölümlerin ihtiyaç duyduğu kadroları vermeme, öğretim üyelerinin unvanlarına uygun atama yapmama ve keyfi atama-yükseltme kriterleri belirleme gibi yöntemler, üniversiteleri ve akademisyenleri baskı altında tutmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır. Liyakatsiz atama ve kadrolaşmalarla üniversiteleri siyasi iktidarın arka bahçesi haline getirmeyi amaçlayan, özgür bilimsel üretimin önünü keserek akademiyi içten içe çürüten bu uygulamalara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Akademik özgürlüklerin ve insan-doğa-toplum yararına üniversite mücadelemizin en yürekli taşıyıcılarından biri olan Meltem Kayıran’ı hedef alan bu hukuksuzluğu kabullenmeyeceğiz. Bu hukuksuz karar geri alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm üniversite bileşenlerini bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz."

AÜ SBF’de Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisini imzaladıkları için 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 40 akademisyen fakülteden hukuksuz bir biçimde atılmıştı.

Ankara Mülkiye Eğitim Sen KHK Barış Akademisyenleri Meltem Kayıran

BAĞLANTILI HABERLER