Eğitim Sen, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne iptal davası açtı

Eğitim Sen, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmesinin durulması istemiyle dava açtığını duyurdu.

24.06.2022 18:20    Güncelleme: 24.06.2022 18:20

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmesinin durulması istemiyle dava açtığını duyurdu.

Eğitim Sen’den bugün yapılan yazılı açıklamada, 3 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Anayasa’ya, yasalara ve kamu yararı ilkesine aykırı olduğu savunuldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“5649 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik Anayasa’ya, yasalara, yargı kararlarına, yönetimin bütün işlem ve eylemlerinin genel amacını oluşturan kamu yararı ilkesine aykırı olduğu gibi, yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturan ve 07.04.2021 tarih ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 12. maddesi Anayasa’ya ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere açıkça aykırılık oluşturduğundan; yasa hükümlerinin somut norm denetimine tabi tutulması için yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verilmesi istemlerini içeren dava, sendikamız tarafından açılmıştır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ‘Dayanak’ başlıklı 3. maddesi, ‘Güvenlik Soruşturması’ başlıklı 8. maddesinin (c) bendindeki ‘Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının….’ ibaresi, ‘Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar’ başlıklı 9. maddesinin (ğ) bendindeki ‘Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler’ ibaresi, ‘Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak birimler’ başlıklı 10. maddesi ile ‘Değerlendirme Komisyonu’ başlıklı 12. maddesi dava konusu edilmiş, ayrıca yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturan ve 07.04.2021 tarih ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 12. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.” (ANKA)

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği dava

BAĞLANTILI HABERLER