Diyarbakır Barosu sansür genelgesinin iptali için dava açtı

Diyarbakır Barosu, yayınlanan “Basın ve Yayım Faaliyetleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin iptaline ilişkin dava açtı.

31.01.2022 21:05    Güncelleme: 31.01.2022 21:05

Diyarbakır Barosu, 29 Ocak 2022 tarihli 2022/1 sayılı “Basın ve Yayım Faaliyetleri” konulu yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin iptaline ilişkin dava açtı. Baro iptal dilekçelerinde genelgeyi, “ Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunma riski taşıyan, kanunilik ve belirlilik ilkesine aykırı” olarak tanımladı.

Dilekçede Genelge ile medya ve basın özgürlüğü üzerinde sansür ve yahut otosansürü amaçlayan, temel hak ve hürriyetleri engelleyici mahiyetin bulunduğu belirtildi.

‘HUKUKİ GÜVELİK İHLALİ’

Anayasanın 13’üncü maddesine değinilen dilekçede “Demokratik bir hukuk devletinde, yasal dayanaktan yoksun, yasak ve tedbirlerin alınması,  bir temel hak ve hürriyet, ancak kanunla sınırlanabileceğine dair hüküm gereğince hukuka açıkça aykırı olup dava konusu düzenleme ile temel hak ve hürriyetler ihlal edilmektedir. Yasakların kanunla konulması yerine genelgeyle konulması nedeniyle, hukukî belirlilik ve hukukî güvenlik ilkeleri ihlal edilmiştir. Dava Konusu işlem, muhtevası itibariyle düzenleyici işlem olmasına rağmen, form olarak düzenleyici işlem gereklerini karşılamamaktadır” ifadeleri yer aldı.

‘DAVA KONUSUDUR’

Genelgenin bir dava konusu olduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Uygulaması, sınırları, tanımlar gibi kategori ve ölçütlerden yoksun, öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerinden uzaktır. Medya özgürlüğüne sansür niteliğindeki, engelleyici ve kısıtlayıcı işlem, yaşamın olağan akışına aykırı bu tümcesinin hukuksal gerekçelerini ortaya koymamakta, bu ‘tevessül’lere ‘müdahale etme’ sınırsız emri vermekte, yurttaş hak ve özgürlüklerine müdahalesinin orantısız biçimde önünü açmakta ve bu yönelimini bir form dizgesi yokluğu içinde günlük bir pejoratif dille ortaya koymaktadır. Bu yalnızca bir linguistik sorun değil, hukuksal belirsizlik ve keyfilik sorununa tekabül ettiğinden, bir dava konusu ve iptal sebebidir” denildi.

‘YETKİ AŞIMI NİTELİĞİNDE’

Dilekçenin devamında şunlar belirtildi: “Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını içeren konuyla ilgili temel esasları, ilkeleri ve çerçeveyi belirlemiş olduğundan söz etmek mümkün değildir. Kanun'un ve ilgili genelgede engellemenin kapsamını ve uygulaması, müdahalenin dayanağı olan kanunilik şartını sağlamadığı açıktır. Bu nedenle davalı idarenin genelgesi, bir yetki aşımı niteliğindedir. “Basın ve Yayım Faaliyetleri” konulu 2022/1 sayılı genelgesinin yetki, şekil, sebep, konu maksat yönlerinden hukuka aykırı olması nedeniyle öncelikle ve ivedilikle savunma alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına ve iptalini talep ederiz.” (MA)

Diyarbakır Barosu Basın ve Yayım Faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı sansür genelgesi

BAĞLANTILI HABERLER