AYM'nin bütçe başvurularını 60 günde sonuçlanması için kanun teklifi

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin bütçe kanunları ile ilgili başvuruları 60 günde sonuçlandırması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.

21.01.2022 13:10    Güncelleme: 21.01.2022 13:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bütçe kanunları ile ilgili verilen iptal kararlarının “hükümsüz kalmaması” için bu kapsamda yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından 60 gün içerisinde sonuçlandırılması için kanun teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan, “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Üç maddeden oluşan teklif ile bütçe kanunlarının Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarının, başvurunun yapılmasından itibaren en geç 60 gün içerisinde karara bağlanması öngörülüyor.

'60 GÜNDE SONUÇLANDIRILMALI'

Teklifin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: “Bütçe kanunlarının sadece bir yıl boyunca geçerli olması anayasa yargılaması bakımından özel bir durum yaratmakta ve mahkeme kararlarının bütçe kanunları bakımından etkisiz kalmasına yol açma potansiyeli taşımaktadır. Geçmiş yıllara ilişkin uygulamalar ise maalesef sıklıkla bu durumla karşılaşıldığını göstermektedir.

Anayasa Mahkemesinin geçmiş yılların bütçe kanunlarına ilişkin olarak verdiği birçok iptal kararı, bu kararlar bütçe kanununun ilgili olduğu yıl geçtikten sonra verildiği için tamamen etkisiz kalmıştır. Bazı iptal kararları ise ancak sonraki yıllar bütçe kanunu tekliflerinin hazırlanması sırasında dikkate alınması nedeniyle ve dolaylı olarak bir etki gösterebilmiştir. Örneğin 2022 yılı bütçesi yürürlüğe girmiş olmasına karşın 2020 ve 2021 yılı bütçe kanunlarına ilişkin olarak açılan iptal davaları henüz sonuçlandırılmamıştır. Kanun teklifimiz ile bütçe kanunları ile ilgili takvim yılı bittikten sonra verilen kararların yaratabileceği sakıncaların giderilebilmesi amacıyla bütçe kanunlarının iptaline ilişkin olarak yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından en geç 60 gün içinde sonuçlandırılması önerilmektedir.”

Teklife göre Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesinden Anayasa Mahkemesinin kararına kadar geçen süre geçen yıllarda şöyle oldu:

2019 2020/50 - 24/3/2021 813 gün
2018 2020/49 - 24/3/2021 1178 gün
2017 2018/12 - 06/04/2018 460 gün
2016 2018/10 - 06/04/2018 826 gün
2015 2016/47 – 22/09/2016 630 gün

Engin Altay Özgür Özel Engin Özkoç Anayasa Mahkemesi Teklif CHP bütçe AYM

BAĞLANTILI HABERLER